Menu

मनोज जानी

बोलो वही, जो हो सही ! दिल की बात, ना रहे अनकही !!

header photo

कैसी लगी रचना आपको ? जरूर बताइये ।

There are currently no blog comments.

जजन्त्रम्, ममन्त्रम्, गणतन्त्रम् !!

January 24, 2015

भारतवर्ष देशम् । नेता नरेशम् । खद्दर वेशम् । लूटन्ति देशम् । जनता की सेवम् । खिलाती है मेवम् । कमाई गरीबों की, चूसे पिशाचम् । सीएजी की जांचम् । सीबीआई की नाचम् । भ्रष्टों पे आती, नहीं कोई आंचम् । घोटाले से ज्यादा, ख़रच लेती जांचम् । घोटाले के आरोपी, बाइज्जत स्वतन्त्रम् । जजन्त्रम् ममन्त्रम्, गणतन्त्रम् !!

संविधान शपथम् । भ्रष्टाचारे लथपथम् । सत्ता का दम्भम् । जनता नोचे खम्भम् । विधायक-सांसदम् । लूटत आनंदम् । पंचवर्ष जनता, करत क्रंदनम् । लालीपाप मुद्दम् । राजनीति शुद्धम् । जनता है बुद्धू, नेता हैं बुद्धम् । जनता की सेवा, जनता विरुद्धम् । सियासत का सर्वत्र, फैला षड़यन्त्रम् । जजन्त्रम् ममन्त्रम्, गणतन्त्रम् !!

विकासम् विकासम् , चतुर्दिक विकासम् । धरम-जाति मुद्दम् , मस्जिद विनाशम् । विकासम् विकासम् , चतुर्दिक विकासम् । चार चार बच्चे, कराते हैं पैदम् । खुद तो लिया है, सन्यासम् सन्यासम् । विकासम् विकासम्, चतुर्दिक विकासम् । धर्मांतरणम् , गोड़से सम्मानम् । भारत में गाँधी, विनाशम् विनाशम् । विकासम् विकासम्, चतुर्दिक विकासम्। सत्यम् है बैनम् , भ्रष्टम् स्वतन्त्रम् । जजन्त्रम् ममन्त्रम्, गणतन्त्रम् !!

संसद के अंदर, जूतम पैज़ारम् । मछली बाजारम् । चीखम् पुकारम् । माइकम् उखाड़म् । वस्त्रम् फाड़म् । आँकड़ा प्रदर्शनम् । खोखली विमर्शम् । भावुक मुद्दम् । सिर्फ वाक युद्धम् । अरबों- खरबों खर्चम् । सिर्फ छद्म चर्चम् । जनता निराशम् । देखत तमाशम् । नेतागीरी सारम् । नोटों का हारम् । देशभक्ति प्रचारम् । लोकतन्त्र सारम् । जनता उपेक्षित, कहते जनतन्त्रम् । जजन्त्रम् ममन्त्रम्, गणतन्त्रम् !!

राजनीति अखाड़म् । कागजी शेर दहाड़म् । सबका खेल बिगाड़म् । परस्पर खींचति नाड़म् । कुर्सी जुगाड़म् । खुद करो ऐश, दुनिया जाय भाड़म् । भड़काय दंगा, बस्ती उजाड़म् । राजनीति अखाड़म् । वोटम् जुगाड़म् । ‘गन’ हुआ हावी, नचाए है ‘तन्त्रम्’। जजन्त्रम् ममन्त्रम् गणतन्त्रम् !!

Go Back

Comment